Bokutgivelser

Dølaminne 2015Dølaminne 2015
Nå er den årvisse utgivelsen Dølaminne ferdig for 2015. Dette er en spennende samling lokalhistoriske artikler fra hele Hallingdal. Boka er i salg fra bokhandelen og fra Hallingdal museum. Prisen er kr 300. De som vil bli abonnent for 2016, får boka det året for kr 250. Kontakt Hallingdal museum på firmapost@hallingdal-museum.no

Denne utgivelsen er et samarbeid mellom Hallingdal Historielag og Hallingdal Museum, der museet står for den daglige administrasjonen. Alle historielaga i dalen representerer medlemmene i Hallingdal Historielag. Redaktørene de siste årene har vært Kjell Snerte frå Hemsedal og Marit Holme Mehlum, Hallingdal Museum.

Nes i bilder og tekst II
Nes i bilder og tekst II kom i desember 2014 og hadde et opplag på 1500 bøker.
Boka er laget over samme lest som bok nr. 1. Den kom for 13 år siden og ble fort utsolgt. Bok nr. 1 ble trykt opp i nytt opplag i 2013 derfor har vi nå anledning til å selge begge bøkene i ei pakke til en rimelig pris. Til den nye boka har vi hatt et større bildemateriale å lete i, derfor har vi fått et mye breiere utvalg fra alle kretsene i Nes. Boka har også mange bilder av nyere dato, derfor ble det en større andel med fargebilder denne gangen. Prisen har vi satt så lavt vi kunne, for at dere skal få ei praktfull og interessant bok til en meget hyggelig pris.

Priser:
Nes i bilder og tekst II: kr 450
Medlemspris: kr 400 (kun ei bok)
Pakkepris Bok I og Bok II: kr 700
Medlemspris pakke: kr 650 (kun ei pakke)

Nes i bilder og tekst I
Nes historielag ga i 2001 ut Nes i bilder og tekst : 1865-1999. Boka ble veldig godt mottatt og snart utsolgt. Stadig etterspørsel gjorde at vi valgte å trykke boka igjen i 2014, med enkelte tillegg. I 2. opplag ble det gjort en del rettinger både av språklige og faktiske feil. Det er også gjort noen presiseringer og tilføyelser. Boka gir et rikt bilde av kommunens samfunnsliv fram til årtusenskiftet og er obligatorisk lesning for alle nesninger med interesse for lokalhistorie!

Pris: kr 300

Du kan bestille boka hos Olav Brøto på tlf: 90 13 84 97 eller e-post  olav@deighovd.no
Nes kirke – «Hallingdomen» – 150 år  
Kristelig arbeid i Nes fra eldre tider til 2012
I forbindelse med 150-årsjubileet for Nes kirke i 2012 ble det utgitt en praktbok om Nes kirkes historie. Bokkomiteen har bestått av: Fra Nes menighetsråd: Dag Smestad, Eivind T. Fagermoen og Audun Aasheim, og fra Nes historielag: Einar O. Hanserud, Olav W. Sveinsson og Knut Brøto.

Resultatet blir en praktbok på 224 sider, rikt gjennomillustrert med hele 215 bilder, både gamle og nye. Historielagets medlemmer i komiteen skanner gamle bilder på dugnad for museet, og her var mange godbiter for bruk i boka! Ellers er det også mange bilder fra dagens aktiviteter, kirkejubileet sommeren 2012, og mye annet interessant. Kirkehistorien blir like mye lokalhistorie.

Boka er bygget opp med avsnitt om tiden før Nes kirke ble bygget, om kirken, kapellet, prestegården og fjellkirken. Alle sokneprester fra 1798-2012 er omtalt, og det er skrevet kapitler om de fleste kristne lag og foreninger i Nes. Et stort avsntt omhandler litt av hvert fra kirke og menighetsliv, skjemt og alvor, og mye artig historisk materiale er her samlet til stor glede for ettertiden.

Takket være rause gaver er boken fullfinansiert allerede før utgivelsen. Det er også et mål at så mange som mulig av husstandene i Nes skal få anskaffet seg denne boka. Bokkomiteen og Nes menighetsråd ble derfor enige om å tilby boken for en «symbolsk» sum: Kr 150. En krone pr år, og langt under en krone pr side!

Boken fås kjøpt på følgende steder: Nesbyen: Norli Nesbyen, Nes kirkekontor, Hallingdal Museum
Flå: Notabene (Bjørneparken Kjøpesenter), servicetorget Flå kommune

Langs kongeveg og bygdeveg i Nes. Tilbakeblikk i tekst og bilder
Boka kom i handelen fra 2008. Opprinnelig var tanken å gi ut et manuskript om den gamle kongevegen gjennom Nes skrevet av Karl Aalton. Olav Sveinsson utvidet dette en god del, og begynte også å skrive om bygdeveger i Nes. Her fikk han hjelp av medlemmer i historielaget som da ga sine bidrag til flere av disse vegene. Sveinsson har vært redaktør for prosjektet. Boka er på 215 sider, og har 125 bilder. Den kan kjøpes i bokhandelen, på museet og direkte gjennom historielaget. Prisen er kr 150.

Kula & Co i Lakkergata 
I mange år skrev journalist Arne Ole Lindahl historier om opplevelser sammen med kameratene sine slik han husker dem fra guttedagene i Lakkergata/Stasjonsgata på Nesbyen. Historiene ble publisert i Fremtiden og senere i Hallingdølen, og de spesielle småstubbene ble svært populære. Nå har Arne Ole samlet en del av historiene, og laget bok av dem. Broren hans, Finn Tore Lindahl, har illustrert boka med fengende tegninger. Tittelen måtte nærmest sjølsagt bli Kula & Co. Denne boka har Arne Ole gitt til Nes Historielag, som vil stå for utgivelsen, og som vil få inntektene av salget. Boklanseringen fant sted på museet den 17. oktober 2009. Boka omfatter 125 sider og koster kr 150. Den kan kjøpes i bokhandelen, på museet eller direkte fra historielaget.

Share