Temamøter

6/9 2014 Foredrag med forfatter Lars Roar Langslet
Tidsbilde fra året 1810 ved Berit Vestheim og Per Liahagen
Kongen vi fikk og mistet.  Foredrag ved forfatter Lars Roar Langslet
Bildeserie fra Nes ved Tore Haraldset

29/4 2014 1814-jubileum i Nes kulturhus 
Orientering om Riksforsamlinga, Grunnlova og krigstida og nasjonsbygginga etter 1814 av Einar Hanserud og Anne Kari Hanserud.
Ballade av Grieg: Yap Soen Eng spilte.
Bukkerittet fra Peer Gynt framført av Magne Akervold og Målfrid Breivik.
Spel og lausdans ved Nes Spel- og Dansarlag. Spillende aktører: Knut Myrann, Kjell Eidal, Frank Syversrud, Signe Marie Østvold, Ingvald Eidal.
Dansende aktører: Rasmus Rønsen, Hallgeir H. Tyribakken, Thomas Lundberg, Vegard Lundberg, Sander Brenno Tovsrud.
Sang og musikk: “Rubber & Soul”: Målfrid Breivik, Leif Inge Reime og Kristian Haraldset
Bildeframsyning ved Tore Haraldset med musikk ved Kristian Haraldset.

4/3 2014 1814-jubileum i Nes kulturhus
Einar Hanserud orienterte om Kielfreden, om folkeeden og valget av representanter fra Nes prestegjeld til valgmøtet i Hokksund.
Tidsbilde fra året 1810 ved Berit Vestheim og Per Liahagen
Sang Mi Lee fra 10. klasse på Nes ungdomsskole spilte Grieg.
Magne Akervold framførte Terje Vigen av Henrik Ibsen
Knut Myrann spilte en lyarslått.
Kor fra 6. klasse på Nes barneskole avsluttet kvelden.

28/4 2013  Bureising – foredrag og lysbildevisning med Olav Randen. Les referat her

23/11 2008 Egil Øen

02/11 2008 Konsert i Tandbergbygget. Hallingdal juniorspelemannslag og Nes Spel- og dansarlag

20/10 2006 Ludvig Mathias Lindemann i Hallingdal. Kåseri og konsert. Gunnlaug Lien Myhr (sammen med Nes spel- og dansarlag)

23/4 2006 «Spørretime» med Reidun Brusletten og Olaf Øen

18/11 2005 Spelemenn og speltradisjoner i Nes. Magne Myhren (saman med Nes spel- og dansarlag)

04/03 2005 Amundsen og Scott med Kåre Berg (dir. ved Frammuseet)

03/05 2004 Brøtningen i Rukkedøla og Todøla ved Alexander Ytteborg

12/11 2004 Hallingdialekta og nesningsdialekta v/Vigdis Thoen

04/09 2004 Historikk og symbolikk i Nes kapell. Stilhistorie i Gamle Nes. Eivind Fagermoen og Aud Eidal Berg.

18/03 2004 Tungtvannsaksjonen på Rukjan 1943 ved Joachim Rønneberg

04/10 2003 Nes kirke  historikk og symbolikk. Eivind Fagermoen og Arne Mathismoen

10/03 2003 Flystyrten ved Saupeset i 1944 ved Trygve Milson

01/11 2002 Svartedauden i Hallingdal ved Kåre Solhjell

04/10 1998 Deveggesagnet. Norsk busettig på Vesterhavsøyane. Jon Sandsmark og Einar O. Hanserud

Share