Omvisninger i Gamle Nes

Nes historielag har de siste årene hatt to faste omvisninger i Gamle Nes; ett under Hallingmarken og ett under Kjerringtorget.

I 2016 har vi omvisninger som følger:

Søndag 3. juli kl. 12.30

Oppmøte på museet. Omviser er Toril Thømt.

Søndag 28. august kl. 12.00

Oppmøte ved Thoen hotell. Omviser er Einar Hanserud.
Turen varer ca. 2 timer og er gratis.

Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Området er i dag et levende bomiljø, men også en godt bevart del av Nes si historie som senter for embetsmannsstanden i Hallingdal.

Her var tingsted, skysstasjon, poståpneri, overnattingsbedrifter og Hallingdals første butikk. Vi følger den historiske utviklingen til opphavsgardene i Nes, der Rukkedøla ga livskraft til dyr og mennesker, åker og eng. I tillegg til tømmerfløting, ga elva også kraft til møller, garveri og sagbruk. Velkommen til en spennende tidsreise gjennom Gamle Nes’ historie.

Se også www.gamlenes.no

Share