Bli kjent-turer

2015 Tur til Rustastølen

2014 Tur til Eidsvollsbygningen

2013 Tur til Tørpo stavkyrkje og Geilo kulturkyrkje

2012 02/09 Tur til Veien kulturminnepark, Hrikngariki. Guiding i langhuset.

2011 11/09 Tur til Nes Østmark, Thoen og Buvatn med Leif Petter Blingsmo, Kristian Sandanbråten, Svein Aasen og Syver Thoen.

2009 06/09 Bøgaset, Natten, Trondrud, Nystølen og Nystølkroken med Levor Vestheim og Jørgen Holm.

2008 Saupeset, Skålsrudstølen, Myking og Grønhovd med Leif Olav Klype, Anne Mette Renslo og Åsmund Høva

2007 16/09 Imlan og Rustadstølen med Knut Brøto og Asle Heio

2006 03/09 Liagardane og Kråkehaugen med Ola Liodden og Kjell Gullingsrud

2005 03/09 Bruvolden og Gamle Nes (gangvegen på nordsida av Rukkedøla

2004 26/6 Ringerike, Mo gård og Retthella seter i Hole. Guide i bussen gjennom Flå: Hans Berg

2002 22/09 Rukkedalen med Jørgen Holm og Leif Olav Klype

2000 17/9 Haugaplassan, Svenkerud og Garnås med Sigmund Øen og Svein Garnås

1999 19/9 Bergheim og Børtnesøydegardan med Hans Berg og Knut Brøto

1998 12/3 Kongevegen i Ytre Nes med Karl Aalton

1997 06/09 Bruvolden og oppover langs nordsiden av Rukkedøla. Eirik Thorberg, Arne Mathismoen, Kolbjørn Høva og Ole Onsgård Sagabråten.

Share